Kako funkcioniše online sistem prijave vršnjačkog nasilja?

Online sistem prijave vršnjačkog nasilja osmišljen je od strane učenika III-3 razreda Srednje Zubotehničke Škole Sarajevo u sklopu Projekta Građanin.

Cilj ove stranice je da pruži priliku učenicima da anonimno prijave incident ili slučaj vršnjačkog nasilja.

Klikom na polje PRIJAVI  otvarate kontakt formu pomoću koje možete prijaviti nasilje.Vaša prijava će biti poslata pedagogu škole i jedino pedagog škole može vidjeti vaš email i ime koje ste odabrali.